http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دوره رایگان آشنایی با کسب و کار و بازاریابی اینترنتی – زیست آموزان

دوره رایگان آشنایی با کسب و کار و بازاریابی اینترنتی – زیست آموزان

دوره رایگان آشنایی با کسب و کار و بازاریابی اینترنتی

با اتمام ثبت نام شما وارد یک دوره آموزش چندین جلسه ای خواهید شد و به رایگان خواهید آموخت چگونه میتوانید در بستر وب یک کسب و کار راه اندازی نمایید و یا اگر به ساخت کسب و کار علاقه ای ندارید ترفندهایی را برای شما شرح خواهیم داد که خواهید توانست از طریق اینترنت درآمدهای حلال و مشروع کسب نمایید. پس حتما ثبت نام نموده و آموزشها را دنبال کرده و همچنین در پیشبرد آنها تمرین و ممارست بخرج دهید تا کاملا به آنها مسلط شوید. امیدواریم شاد موفق و سلامت باشید. اسکندری مدیر سایت زیست آموزان

 

 

<style type=”text/css”>
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400italic,700,700italic);
</style>
<style type=”text/css”>
/* LOADER */
.ml-form-embedSubmitLoad {
display: inline-block;
width: 20px;
height: 20px;
}
.ml-form-embedSubmitLoad:after {
content: ” “;
display: block;
width: 11px;
height: 11px;
margin: 1px;
border-radius: 50%;
border: 4px solid #fff;
border-color: #ffffff #ffffff #ffffff transparent;
animation: ml-form-embedSubmitLoad 1.2s linear infinite;
}
@keyframes ml-form-embedSubmitLoad {
۰% {
transform: rotate(0deg);
}
۱۰۰% {
transform: rotate(360deg);
}
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer {
box-sizing: border-box;
display: table;
height: 100%;
margin: 0 auto;
position: static;
width: 100% !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer h4,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer p,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer span,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer button {
text-transform: none !important;
letter-spacing: normal !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper {
background-color: #f6f6f6;

border-width: 0px;
border-color: transparent;
border-radius: 4px;
border-style: solid;
box-sizing: border-box;
display: inline-block !important;
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper.embedPopup,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper.embedDefault { width: 580px; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper.embedForm { max-width: 580px; width: 100%; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-left { text-align: left; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-center { text-align: center; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-default { display: table-cell !important; vertical-align: middle !important; text-align: center !important; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-right { text-align: right; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedHeader img {
border-top-left-radius: 4px;
border-top-right-radius: 4px;
height: auto;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody {
padding: 20px 20px 0 20px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody.ml-form-embedBodyHorizontal {
padding-bottom: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent {
margin: 0 0 20px 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent h4,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent h4 {
color: #000000;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 30px;
font-weight: 400;
margin: 0 0 10px 0;
text-align: left;
word-break: break-word;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent p,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent p {
color: #000000;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 400;
line-height: 20px;
margin: 0 0 10px 0;
text-align: left;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent ul,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent ol,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent ul,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent ol {
color: #000000;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent p a,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent p a {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent p:last-child,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent p:last-child {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody form {
margin: 0;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-formContent,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow {
margin: 0 0 20px 0;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-formContent.horozintalForm {
margin: 0;
padding: 0 0 20px 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow {
margin: 0 0 10px 0;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow.ml-last-item {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow.ml-formfieldHorizintal {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input {
background-color: #ffffff !important;
color: #333333 !important;
border-color: #cccccc !important;
border-radius: 4px !important;
border-style: solid !important;
border-width: 1px !important;
font-size: 14px !important;
height: 40px;
line-height: 20px !important;
margin-bottom: 0;
padding: 10px 10px !important;
width: 100% !important;
box-sizing: border-box !important;
max-width: 100% !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input::-webkit-input-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input::-webkit-input-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input::-moz-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input::-moz-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input:-ms-input-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input:-ms-input-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input:-moz-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input:-moz-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow {
height: 42px;
}
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-input-horizontal { width: 70%; float: left; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-button-horizontal { width: 30%; float: left; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .horizontal-fields { box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 10px; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input {
background-color: #ffffff;
color: #333333;
border-color: #cccccc;
border-radius: 4px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
padding: 10px 10px;
width: 100%;
box-sizing: border-box;
overflow-y: initial;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow button {
background-color: #1c3deb !important;
border-color: #1c3deb;
border-style: solid;
border-width: 1px;
border-radius: 4px;
box-shadow: none;
color: #ffffff !important;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 17px !important;
font-weight: 700;
line-height: 20px;
margin: 0 !important;
padding: 10px !important;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow button:hover {
background-color: #3be012 !important;
border-color: #3be012 !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow input[type=”checkbox”] {
display: inline-block;
float: left;
margin: 1px 0 0 0;
left: 0;
top: 0;
opacity: 1;
visibility: visible;
appearance: checkbox !important;
-moz-appearance: checkbox !important;
-webkit-appearance: checkbox !important;
position: relative;
height: 14px;
width: 14px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow .label-description {
color: #000000;
display: block;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
text-align: left;
padding-left: 25px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label {
font-weight: normal;
margin: 0;
padding: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label a {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label p {
color: #000000 !important;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif !important;
font-size: 12px !important;
font-weight: normal !important;
line-height: 18px !important;
padding: 0 !important;
margin: 0 5px 0 0 !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label p:last-child {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit {
margin: 0 0 20px 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit button {
background-color: #1c3deb !important;
border: none !important;
border-radius: 4px !important;
box-shadow: none !important;
color: #ffffff !important;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif !important;
font-size: 17px !important;
font-weight: 700 !important;
line-height: 20px !important;
height: 40px;
padding: 10px !important;
width: 100% !important;
box-sizing: border-box !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit button.loading {
display: none;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit button:hover {
background-color: #3be012 !important;
}
.ml-subscribe-close {
width: 30px;
height: 30px;
background: url(https://bucket.mlcdn.com/images/default/modal_close.png) no-repeat;
background-size: 30px;
cursor: pointer;
margin-top: -10px;
margin-right: -10px;
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
}
.ml-error input {
background: url(https://bucket.mlcdn.com/images/default/error-icon.png) 98% center no-repeat #ffffff !important;
background-size: 24px 24px !important;
}
.ml-error .label-description {
color: #ff0000 !important;
}
.ml-error .label-description p {
color: #ff0000 !important;
}

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow.ml-error .label-description p,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow.ml-error .label-description p:first-letter {
color: #ff0000 !important;
}
@media only screen and (max-width: 580px){
.ml-form-embedWrapper.embedDefault, .ml-form-embedWrapper.embedPopup { width: 100%!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm { float: left!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow { height: auto!important; width: 100%!important; float: left!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-input-horizontal { width: 100%!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-input-horizontal > div { padding-right: 0px!important; padding-bottom: 10px; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-button-horizontal { width: 100%!important; }
.ml-form-embedHeader { display: none !important; }
}
</style>
<div id=”mlb2-1126636″ class=”ml-form-embedContainer ml-subscribe-form ml-subscribe-form-1126636″>
<div class=”ml-form-align-center “>
<div class=”ml-form-embedWrapper embedForm”>
<div class=”ml-form-embedHeader”>
<img src=”https://bucket.mlcdn.com/a/1332/1332062/images/16c049b5e55086c59e70f95c7a1a9911a16c76d4.jpeg” border=”0″ style=”display: block;”>
</div>
<div class=”ml-form-embedBody ml-form-embedBodyDefault row-form”>
<div class=”ml-form-embedContent”>
<h4>دوره رایگان آشنایی با کسب و کار و بازاریابی اینترنتی</h4>
<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 18px;”> با ثبت نام آموزشها یک به یک برایتان ایمیل میشود</span></p>
</div>
<form class=”ml-block-form” action=”https://app.mailerlite.com/webforms/submit/z8j7s0″ data-code=”z8j7s0″ method=”post” target=”_blank”>
<style type=”text/css”>
.ml_message_wrapper {
position: absolute !important;
left: -9999px !important;
}
</style>
<div aria-label=”Please leave the following field empty” class=”ml_message_wrapper”>
<input type=”text” name=”ml_message” tabindex=”-1″ value=”” placeholder=”Message” autocomplete=”off” title=”message”>
<input type=”text” name=”ml_email” tabindex=”-1″ value=”” placeholder=”Email” autocomplete=”off” title=”email”>
<input type=”text” name=”ml_name” tabindex=”-1″ value=”” placeholder=”Name” autocomplete=”off” title=”name”>
</div>
<div class=”ml-form-formContent”>
<div class=”ml-form-fieldRow “>
<div class=”ml-field-group ml-field-name”>
<input type=”text” class=”form-control” data-inputmask=”” name=”fields[name]” value=”” placeholder=”نام”>
</div>
</div>
<div class=”ml-form-fieldRow ml-last-item”>
<div class=”ml-field-group ml-field-email ml-validate-email ml-validate-required”>
<input type=”email” class=”form-control” data-inputmask=”” name=”fields[email]” value=”” placeholder=”ایمیل- الزامی”>
</div>
</div>
</div>
<style type=”text/css”>
.ml-form-recaptcha {
margin-bottom: 20px;
}

.ml-form-recaptcha.ml-error iframe {
border: solid 1px #ff0000;
}
</style>
<input type=”hidden” name=”ml-submit” value=”1″>
<div class=”ml-form-embedSubmit”>
<button type=”submit” class=”primary”>ثبت نام</button>
<button disabled=”disabled” style=”display: none;” type=”button” class=”loading”>

<div class=”ml-form-embedSubmitLoad”><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

</button>
</div>
</form>
</div>
<div class=”ml-form-successBody row-success” style=”display: none”>
<div class=”ml-form-successContent”>
<h4>Thank you!</h4>
<p>You have successfully joined our subscriber list.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
function ml_webform_success_1126636() {
try {
window.top.location.href = ‘http://www.zistamoozan.ir/thanks-people/’;
} catch (e) {
window.location.href = ‘http://www.zistamoozan.ir/thanks-people/’;
}
}
</script>
<img src=”https://track.mailerlite.com/webforms/o/1126636/z8j7s0?vaa4d608450783acdc64d5338ff94f6d5″ width=”1″ height=”1″ style=”max-width: 1px; max-height: 1px; visibility: hidden; padding: 0; margin: 0; display: block;” border=”0″>
<script src=”https://static.mailerlite.com/js/w/webforms.min.js?vaa4d608450783acdc64d5338ff94f6d5″ type=”text/javascript”></script>

Verification: 2eb47d17cfb1428b
رفتن به نوارابزار