زیست آموزان

بزرگترین مرجع آموزش و پژوهش

سبد خرید 0
logo
سبد خرید 0

دوره رایگان آشنایی با کسب و کار و بازاریابی اینترنتی

با اتمام ثبت نام شما وارد یک دوره آموزش چندین جلسه ای خواهید شد و به رایگان خواهید آموخت چگونه میتوانید در بستر وب یک کسب و کار راه اندازی نمایید و یا اگر به ساخت کسب و کار علاقه ای ندارید ترفندهایی را برای شما شرح خواهیم داد که خواهید توانست از طریق اینترنت درآمدهای حلال و مشروع کسب نمایید. پس حتما ثبت نام نموده و آموزشها را دنبال کرده و همچنین در پیشبرد آنها تمرین و ممارست بخرج دهید تا کاملا به آنها مسلط شوید. امیدواریم شاد موفق و سلامت باشید. اسکندری مدیر سایت زیست آموزان

 

 

<style type=”text/css”>
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400italic,700,700italic);
</style>
<style type=”text/css”>
/* LOADER */
.ml-form-embedSubmitLoad {
display: inline-block;
width: 20px;
height: 20px;
}
.ml-form-embedSubmitLoad:after {
content: ” “;
display: block;
width: 11px;
height: 11px;
margin: 1px;
border-radius: 50%;
border: 4px solid #fff;
border-color: #ffffff #ffffff #ffffff transparent;
animation: ml-form-embedSubmitLoad 1.2s linear infinite;
}
@keyframes ml-form-embedSubmitLoad {
۰% {
transform: rotate(0deg);
}
۱۰۰% {
transform: rotate(360deg);
}
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer {
box-sizing: border-box;
display: table;
height: 100%;
margin: 0 auto;
position: static;
width: 100% !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer h4,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer p,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer span,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer button {
text-transform: none !important;
letter-spacing: normal !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper {
background-color: #f6f6f6;

border-width: 0px;
border-color: transparent;
border-radius: 4px;
border-style: solid;
box-sizing: border-box;
display: inline-block !important;
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper.embedPopup,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper.embedDefault { width: 580px; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper.embedForm { max-width: 580px; width: 100%; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-left { text-align: left; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-center { text-align: center; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-default { display: table-cell !important; vertical-align: middle !important; text-align: center !important; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-align-right { text-align: right; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedHeader img {
border-top-left-radius: 4px;
border-top-right-radius: 4px;
height: auto;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody {
padding: 20px 20px 0 20px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody.ml-form-embedBodyHorizontal {
padding-bottom: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent {
margin: 0 0 20px 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent h4,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent h4 {
color: #000000;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 30px;
font-weight: 400;
margin: 0 0 10px 0;
text-align: left;
word-break: break-word;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent p,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent p {
color: #000000;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;
font-weight: 400;
line-height: 20px;
margin: 0 0 10px 0;
text-align: left;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent ul,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent ol,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent ul,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent ol {
color: #000000;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent p a,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent p a {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedContent p:last-child,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-successBody .ml-form-successContent p:last-child {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody form {
margin: 0;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-formContent,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow {
margin: 0 0 20px 0;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-formContent.horozintalForm {
margin: 0;
padding: 0 0 20px 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow {
margin: 0 0 10px 0;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow.ml-last-item {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow.ml-formfieldHorizintal {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input {
background-color: #ffffff !important;
color: #333333 !important;
border-color: #cccccc !important;
border-radius: 4px !important;
border-style: solid !important;
border-width: 1px !important;
font-size: 14px !important;
height: 40px;
line-height: 20px !important;
margin-bottom: 0;
padding: 10px 10px !important;
width: 100% !important;
box-sizing: border-box !important;
max-width: 100% !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input::-webkit-input-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input::-webkit-input-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input::-moz-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input::-moz-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input:-ms-input-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input:-ms-input-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-fieldRow input:-moz-placeholder,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input:-moz-placeholder { color: #333333; }

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow {
height: 42px;
}
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-input-horizontal { width: 70%; float: left; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-button-horizontal { width: 30%; float: left; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .horizontal-fields { box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 10px; }
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow input {
background-color: #ffffff;
color: #333333;
border-color: #cccccc;
border-radius: 4px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
padding: 10px 10px;
width: 100%;
box-sizing: border-box;
overflow-y: initial;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow button {
background-color: #1c3deb !important;
border-color: #1c3deb;
border-style: solid;
border-width: 1px;
border-radius: 4px;
box-shadow: none;
color: #ffffff !important;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 17px !important;
font-weight: 700;
line-height: 20px;
margin: 0 !important;
padding: 10px !important;
width: 100%;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-horizontalRow button:hover {
background-color: #3be012 !important;
border-color: #3be012 !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow input[type=”checkbox”] {
display: inline-block;
float: left;
margin: 1px 0 0 0;
left: 0;
top: 0;
opacity: 1;
visibility: visible;
appearance: checkbox !important;
-moz-appearance: checkbox !important;
-webkit-appearance: checkbox !important;
position: relative;
height: 14px;
width: 14px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow .label-description {
color: #000000;
display: block;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
text-align: left;
padding-left: 25px;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label {
font-weight: normal;
margin: 0;
padding: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label a {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label p {
color: #000000 !important;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif !important;
font-size: 12px !important;
font-weight: normal !important;
line-height: 18px !important;
padding: 0 !important;
margin: 0 5px 0 0 !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow label p:last-child {
margin: 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit {
margin: 0 0 20px 0;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit button {
background-color: #1c3deb !important;
border: none !important;
border-radius: 4px !important;
box-shadow: none !important;
color: #ffffff !important;
font-family: ‘Open Sans’, Arial, Helvetica, sans-serif !important;
font-size: 17px !important;
font-weight: 700 !important;
line-height: 20px !important;
height: 40px;
padding: 10px !important;
width: 100% !important;
box-sizing: border-box !important;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit button.loading {
display: none;
}
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-embedSubmit button:hover {
background-color: #3be012 !important;
}
.ml-subscribe-close {
width: 30px;
height: 30px;
background: url(https://bucket.mlcdn.com/images/default/modal_close.png) no-repeat;
background-size: 30px;
cursor: pointer;
margin-top: -10px;
margin-right: -10px;
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
}
.ml-error input {
background: url(https://bucket.mlcdn.com/images/default/error-icon.png) 98% center no-repeat #ffffff !important;
background-size: 24px 24px !important;
}
.ml-error .label-description {
color: #ff0000 !important;
}
.ml-error .label-description p {
color: #ff0000 !important;
}

#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow.ml-error .label-description p,
#mlb2-1126636.ml-form-embedContainer .ml-form-embedWrapper .ml-form-embedBody .ml-form-checkboxRow.ml-error .label-description p:first-letter {
color: #ff0000 !important;
}
@media only screen and (max-width: 580px){
.ml-form-embedWrapper.embedDefault, .ml-form-embedWrapper.embedPopup { width: 100%!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm { float: left!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow { height: auto!important; width: 100%!important; float: left!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-input-horizontal { width: 100%!important; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-form-horizontalRow .ml-input-horizontal > div { padding-right: 0px!important; padding-bottom: 10px; }
.ml-form-formContent.horozintalForm .ml-button-horizontal { width: 100%!important; }
.ml-form-embedHeader { display: none !important; }
}
</style>
<div id=”mlb2-1126636″ class=”ml-form-embedContainer ml-subscribe-form ml-subscribe-form-1126636″>
<div class=”ml-form-align-center “>
<div class=”ml-form-embedWrapper embedForm”>
<div class=”ml-form-embedHeader”>
<img src=”https://bucket.mlcdn.com/a/1332/1332062/images/16c049b5e55086c59e70f95c7a1a9911a16c76d4.jpeg” border=”0″ style=”display: block;”>
</div>
<div class=”ml-form-embedBody ml-form-embedBodyDefault row-form”>
<div class=”ml-form-embedContent”>
<h4>دوره رایگان آشنایی با کسب و کار و بازاریابی اینترنتی</h4>
<p style=”text-align: center;”><span style=”font-size: 18px;”> با ثبت نام آموزشها یک به یک برایتان ایمیل میشود</span></p>
</div>
<form class=”ml-block-form” action=”https://app.mailerlite.com/webforms/submit/z8j7s0″ data-code=”z8j7s0″ method=”post” target=”_blank”>
<style type=”text/css”>
.ml_message_wrapper {
position: absolute !important;
left: -9999px !important;
}
</style>
<div aria-label=”Please leave the following field empty” class=”ml_message_wrapper”>
<input type=”text” name=”ml_message” tabindex=”-1″ value=”” placeholder=”Message” autocomplete=”off” title=”message”>
<input type=”text” name=”ml_email” tabindex=”-1″ value=”” placeholder=”Email” autocomplete=”off” title=”email”>
<input type=”text” name=”ml_name” tabindex=”-1″ value=”” placeholder=”Name” autocomplete=”off” title=”name”>
</div>
<div class=”ml-form-formContent”>
<div class=”ml-form-fieldRow “>
<div class=”ml-field-group ml-field-name”>
<input type=”text” class=”form-control” data-inputmask=”” name=”fields[name]” value=”” placeholder=”نام”>
</div>
</div>
<div class=”ml-form-fieldRow ml-last-item”>
<div class=”ml-field-group ml-field-email ml-validate-email ml-validate-required”>
<input type=”email” class=”form-control” data-inputmask=”” name=”fields[email]” value=”” placeholder=”ایمیل- الزامی”>
</div>
</div>
</div>
<style type=”text/css”>
.ml-form-recaptcha {
margin-bottom: 20px;
}

.ml-form-recaptcha.ml-error iframe {
border: solid 1px #ff0000;
}
</style>
<input type=”hidden” name=”ml-submit” value=”1″>
<div class=”ml-form-embedSubmit”>
<button type=”submit” class=”primary”>ثبت نام</button>
<button disabled=”disabled” style=”display: none;” type=”button” class=”loading”>

<div class=”ml-form-embedSubmitLoad”><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

</button>
</div>
</form>
</div>
<div class=”ml-form-successBody row-success” style=”display: none”>
<div class=”ml-form-successContent”>
<h4>Thank you!</h4>
<p>You have successfully joined our subscriber list.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
function ml_webform_success_1126636() {
try {
window.top.location.href = ‘http://www.zistamoozan.ir/thanks-people/’;
} catch (e) {
window.location.href = ‘http://www.zistamoozan.ir/thanks-people/’;
}
}
</script>
<img src=”https://track.mailerlite.com/webforms/o/1126636/z8j7s0?vaa4d608450783acdc64d5338ff94f6d5″ width=”1″ height=”1″ style=”max-width: 1px; max-height: 1px; visibility: hidden; padding: 0; margin: 0; display: block;” border=”0″>
<script src=”https://static.mailerlite.com/js/w/webforms.min.js?vaa4d608450783acdc64d5338ff94f6d5″ type=”text/javascript”></script>

فایلهای رایگان زیست آموزان را در ایمیل خود دریافت نمایید
اطلاعات شما نزد زیست آموزان امانت میباشد، بنابراین در اختیار هیچکس قرار نخواهد گرفت.
بعد از ثبت نام به صفحه هدایا وارد میشوید. برای حمایت ما زیست آموزان را به دوستان خود معرفی نمایید