http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها

کچلی

عوامل مختلف در بروز و ایجاد کچلی و ریزش موهای بدن دخالت دارد. کم خونی، استرس، کمبود ویتامین و برخی املاح در بدن انسان و عوامل میکروبی نیز در بروز کچلی در بدن انسان نقش دارد که عامل اخیر نیز به بهداشت فردی مربوط می باشد.
b_26627

عوامل میکروبی که باعث بروز کچلی یا همان ریزش موهای بدن انسان می شود متعدد و متنوع می باشند ولی اصلی ترین این میکروبها توسط نوعی قارچ تک سلولی می باشد که در شکل زیر نمونه ای از آن را ملاحظه می نمایید که به صورت آلودگی به صورت اکتوتریس ایجاد می کند که ظاهری دکی شکل با جدار خاردار درشت و دارای دو زائده در دو طرف می باشد. این عوامل قارچی شدیدا به تنفس هوازی وابسته می باشند و از این جهت مهمترین راه برای خلاص شدن از دست آنها استفاده از کرمها و پمادهایی است که علاوه بر اثرات ضد قارچی با داشتن مواد چرب عاملی باشند برای به نوعی خفگی و جلوگیری از تنفس آنها تا این عوامل نیز از بین بروند.

b_26517

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b