http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دیجی کتاب / دیجی کتاب اختصاصی / کتاب فارسی کروماتین
کتاب فارسی کروماتین

کتاب فارسی کروماتین

در هنگامی که یاخته‌ها در حال تقسیم شدن نیستند، کروموزوم‌های آنها به صورت رشته‌های نازک و نامنظمی در هسته دیده می‌شود که به آن کروماتین گفته می‌شود. واژه کروموزم به مفهوم جسم رنگی، که در سال ۱۸۸۸ بوسیله والدیر بکار گرفته شد. هم اکنون این واژه برای نامیدن رشته‌های رنگ‌پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپهای نوری بکار می‌رود که از همانندسازی و نیز بهم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین اینترفازی در سلولهای یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر ایجاد می‌شود.

در این بخش سعی ما بر این میباشد که کتب مربوط به کروموزوم، کروماتین و سایر مولکولهای مرتبط با آنها را قرار داده و کتب فارسی را در کنار کتب انگلیسی برای دوستان قرار دهیم تا علاوه بر بالا بردن دایره اطلاعات تخصصی خود بتوانند در امر درک مطالب زبان انگلیسی تخصصی به تصلط کامل دست پیدا کنند به امید اینکه عزیزان از گروه زیست آموزان راضی و خشنود باشند.

رمز فایل زیپ کتاب ZISTAMOOZAN میباشد

کتاب فارسی کروماتین

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b