http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / کتاب زیست شناسی مولکولی رابرت-اف-ویور
کتاب زیست شناسی مولکولی رابرت-اف-ویور
کتاب زیست شناسی مولکولی رابرت اف وبور

کتاب زیست شناسی مولکولی رابرت-اف-ویور

کتاب زیست شناسی مولکولی چاپ دوم توسط روبرت اف ویور از دانشگاه کانزاس لاورینس در سال ۲۰۰۲ میباشد و دارای ۸۸۰ صفحه میباشد.

این کتاب مسائل و مفاهیم مهم در زمینه ی زیست مولکولی و مواردی چون

کروماتوگرافی

لیبلینگ

اوتو رادیوگرافی

وکتورهای بیانی باکولو ویروس

کلون cDNA

روش CHIP

دورگه گیری کلونی

التراسانتریفیوژ

طراحی پروب پروتئین

شناسایی DNA توسط الکتروفورز

DMS فوت پرینتینگ

فینگر پرینتینگ DNA

میکروآرایه DNA

میکروچیپ ها

توالی یابی DNA با روشهای مختلف

DNA Typing

کریستالوگرافی الکترونی

End Filling

اپیتوپ ها

آشنایی با اگزونها

آشنایی با ESTها

وکتورهای بیانی

وسترن بلات

برهمکنش پروتئین-DNA

فینگر پرینت پروتئین

روش FISH

الکتروفورز روی ژل DNA

الکتروفورز روی ژل پروتئین

کروماتوگرافی فیلتری روی ژل

روش حرکت روی ژل

کلون ژن توسط وکتورهای فاژی

کلون ژن توسط وکتورهای کازمیدی

کلون ژن توسط وکتورهای فاژمید

کلون ژن توسط وکتورهای گیاهی

کلون ژن توسط وکتورهای پلازمیدی

کلون ژن توسط BACs

کلون ژن توسط YACs

دورگه گیری

دورگه گیری رقابتی

Isoelectric Focusing

کروماتوگرافی تعویض یونی

ناک اوت کردن

جهش زایی

ریز ماهواره ها

نورترن بلات

طراحی پروب نوکلئوتیدی

تصویر برداری فسفری

دورگه گیری پلاک

روش PCR

گسترش پرایمر

روش PFGE

روش RACE

روش رونوشت ژن گزارشگر

معرفی RFLPs

آشنایی با روش RT-PCR

R-Looping

نقشه برداری RNase

SDS PAGE

معرفی STSs

معرفی SAGE

توالی یابی شاتگان

جهش جایگاه های مستقیم

الکتروفورز ژل دو بعدی

التراسانتریفیوژ

روش توپو ایزومراز

ترانسفورمیشن

معرفی VNTRs

کریستالوگرافی اشعه ایکس

و چندین و چند مبحث مرتبط دیگر از مفاهیم و مباحثی میباشد که در این کتاب مفید وجود دارد. با اینکه بیش از ۱۰ سال از چاپ این کتاب میگزرد ولی این کتاب به دلیل در بر داشتن روشها و مفاهیم اصلی و بنیادین زیست شناسی هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های جهان همچنان از گزینه های برتر جهت تدریس میباشد و در ایران هم کتابهای زیادی از این کتاب کمک گرفته و مفاهیم را از این کتاب ترجمه کرده و در کتب مختلف قرار داده اند.

از ویژگیهای این کتاب انگلیسی، سادگی در نگارش آن است به صورتی که دانشجویان و علاقه مندان به مباحث مولکولی با کمی آشنایی با اصطلاحات زیست شناسی میتوانند به راحتی از مفاهیم آن استفاده نمایند.

ما پیشنهاد مینماییم حتما این کتاب را دانلود کرده و در آرشیو کتب خود داشته باشید.

 

Verification: 2eb47d17cfb1428b