http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
کتب بیوشیمی

کتب بیوشیمی

بی شک یکی از مهمترین دروس مورد نیاز دانشجویان رشته های پیراپزشکی، پزشکی، زیست شناسی، علوم آزمایشگاهی و ایر علوم مرتبط برای موفقیت در کنکورها و امتحانات مختلف که در سطح کشور برگزار میشود بیوشیمی میباشد. بیوشیمی با بهره گیری و ارتباط شیمیایی مواد زیستی این امکان را برای سایر پژوهشگران و دانشمندان به وجود آورده که با درک بهتری از اتفاقات و فرآیندهای زیستی، بتوانند به پیشرفتهای شگرفی در مباحث پزشکی دست پیدا کنند و اما بیوشیمی هارپر که یکی از منابع مهم و پایه برای بیوشیمی و همچنین بیوشیمی بالینی میباشد و از آنجایی که ترجمه های مختلفی از این کتاب به زبان انگلیسی وجود دارد پیشنهاد مینماییم بعد از مطالعه اولیه کتاب فارسی آن این کتاب انگلیسی را مطالعه نموده و هم به درک درستی از مباحث بیوشیمی پزشکی برسید و هم مباحث زبان انگلیسی تخصصی و درک مطلب متون انگلیسی خود را بهینه نمایید.

رمز فایل زیپ کتاب ZISTAMOOZAN میباشد

کتاب بیوشیمی هارپر 

همانگونه که قبلا هم گفته شد در این صفحه سعی بر این است که کتابهای فارسی و انگلیسی مختلف در حوزه علوم مربوط به بیوشیمی را قرار دهیم تا عزیزان بتوانند به صورت مدون و موضوعی دایره اطلاعات علمی خود را به صورت تخصصی بالا ببرند. بنابراین در زیر لینک دانلود کتاب فارسی بیوشیمی عمومی را قرار داده ایم که شما در کنار کتب انگلیسی آن ا هم مورد مطالعه قرار دهید و این موضوع بتواند به درک بهتر متون انگلیسی در این زمینه کمک شایانی خواهد نمود.

رمز فایل زیپ کتاب ZISTAMOOZAN میباشد

کتاب بیوشیمی عمومی فارسی

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b