http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دانش آموز / آموزشی(دانش آموزان) / کتاب آموزش نکات مهم زیست شناسی دبیرستان

کتاب آموزش نکات مهم زیست شناسی دبیرستان

زیست شناسی را همراه با قیدهایش مطالعه نمایید!!!!

در چند سال اخیر، طراحان کنکور(قیدهای) زیست شناسی را نیز مورد سوال قرار میدهند! تعداد قیدهای موجود در کتابهای درسی سه ساله، بسیار زیاد است. در این کتاب، همه ی این قیدها را در یم حجم متناسب و کم در اختیار شما قرار داده که به این ترتیب شما دانش آموزان به تعداد بالایی میتوانید این قیود را مورد مطالعه خود قرار دهید.

از ویژگیهای بارز این کتاب این است که قید ها و نکات مهم موجود در کتب درسی به ترتیب سال و فصولشان ترتیب شده اند که این موضوع باعث نظم و انضباطی در یادگیری شما و طبقه بندی داده هایی است که در ذهن شما قرار میگیرد که در ملکه ذهن و عدم فراموشی این اطلاعات بسیار کارساز و مفید خواهد بود.

توجه داشته باشید که مقدمه این کتاب را نیز حتما با دقت ملاحظه نمایید و مواردی را که نویسنده کتاب از شما خواسته به کار ببندید تا بهترین نتیجه ممکن را از مطالعات خود بگیرید.

رمز فایل زیپ کتاب ZISTAMOOZAN میباشد

نکات و قیود زیست شناسی

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b