http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دسته بندی نشده / کاربر عمومی

کاربر عمومی

زیست آموزان سایتی تخصصی میباشد ولی از آنجایی که اهداف سایت آموزش رایگان و هدفمند برای عموم مردم ایران حتی در دورترین نقطه ایران عزیزمان میباشد لزا در درون سایت با بهره گیری از دانش اعضای گروه زیست آموزان آموزشهایی را برای عموم مردم عزیز ایران تهیه خواهیم نمود. این آموزشها تمام مشکلات عموم مردم را رفع خواهد نمود ولی در کنار این آموزشها آموزش کامل و ریز ترین نکات هم دوین و ساخته میشود و با مبلغ ناچیزی به نوعی هزینه های سایت را جبران مینماییم. امیدواریم از سایت و اهداف آن و اعضای گروه راضی باشید و برای جبران زحمات گروه از شما درخواست داریم که سایت گروه را حداقل به ۱۰ نفر از افرادی که با سایت آشنا نیستند معرفی نمایید.

Verification: 2eb47d17cfb1428b