http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / مقالات و ترجمه آنها / مقالات زیست شناسی و علوم مرتبط به همراه ترجمه آنها ۲- زیست آموزان
مقالات زیست شناسی و علوم مرتبط به همراه ترجمه آنها ۲- زیست آموزان

مقالات زیست شناسی و علوم مرتبط به همراه ترجمه آنها ۲- زیست آموزان

در ادامه مجموعه مقالات انگلیسی به همراه ترجمه آنها در علوم زیستی و همچنین علوم مرتبط با آن از جمله پزشکی و کشاورزی و سایر موارد را برای اهداف متنوع و فراوانی که در ادامه مجموعه مباحث مقالات و ترجمه آنها برای شما عزیزان زیست آموزانی بازگو مینماییم،

آموزش زیست شناسی زیست آموزان

چند مقاله نیز در زیر آورده شده است که میتواند علاوه بر تقویت زبان انگلیسی تخصصی شما عزیزان به نوعی با برخی روشها و روندهای تحقیقاتی آشنا شده و حتی با کمی تغییر یا ابتکار دست به کارهای بزرگ و مبتکرانه بزنید از این روست که اساتید بزرگ زیست شناسی همواره محققین را به مطالعه متنوع و مداوم مقالات، مخصوصا مقالات زبان اصلی تشویق مینمایند چرا که همانند اساتید موسیقی که همواره به شاگردانشان گوش فرا دادن به موسیقی دیگران و انواع موسیقی های خارجی و داخلی برای تقویت گوششان مینمایند، اساتید زیست شناسی و علوم مرتبط هم محققین و دانشجویانشان را به مطالعه مقالات مختلف تشویق مینمایند تا با انواع روشها و همچنین روند تحقیقات به علاوه روش نوشتن یک مقاله به زبان انگلیسی آشنایی یافته و خود به خودکفایی برسید از این رو همچنان شما عزیزان را دعوت به مطالعه چندین باره و همچنین معکوس متون مقالات به دو زبان مینماییم به امید انکه روز به روز به موفقیت نزدیک و نزدیک تر شده و مایه ی افتخار ما زیست آموزانی ها شوید.

آموزش زیست شناسی زیست آموزان

 

مقاله اول با موضوع تولید شبه ماده و در دسته زیست شناسی علوم گیاهی

مقاله ۱-تولید شبه ماده-انگلیسی

مقاله ۱-تولید شبه ماده-فارسی

مقاله دوم با موضوع جهش متفاوت در گیاه و در دسته زیست شناسی علوم گیاهی

مقاله ۲- جهش متفاوت در گیاه-انگلیسی

مقاله ۲-جهش متفاوت در گیاه-فارسی

مقاله سوم با موضوع جنبه های هم زیستی و در دسته زیست شناسی اکولوژی

مقاله ۳- همزیستی-انگلیسی

مقاله ۳-همزیستی-فارسی

مقاله چهارم با موضوع آبزدایی تراوشی و در دسته زیست شناسی علوم گیاهی

مقاله ۱- آبزدایی تراوشی-انگلیسی

مقاله ۱-آبزدایی تراوشی-فارسی

 

 

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b