http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دسته بندی نشده / دستگاه دفع ادرار انسان+ فیلم
دستگاه دفع ادرار انسان+ فیلم

دستگاه دفع ادرار انسان+ فیلم

ساختمان دستگاه دفع ادرار

دستگاه دفع ادرار شامل کلیه، میزنای، مثانه و مجرای دفع ادرار است.

کلیه ھا اعضای اصلی دستگاه دفع ادرار ھستند کلیه ھا در پشت معده و روده ھا به دیواره ی پشتی شکم چسبیده اند. به ھر کدام یک سرخرگ وارد و از آن یک سیاھرگ خارج می شود. خون وارد شده به کلیه تصفیه شده و مواد غیر لازم و سمی آن گرفته می شود و خون تصفیه شده از طریق سیاھرگ خارج شده به قلب باز می گردد.

20130521141812208_25

از ھر کلیه یک لوله به نام میزنای نیز خارج می شود این لوله مواد اضافی و سمی گرفته شده از خون که ادرار نام دارد را درون کیسه ای به نام مثانه که در پایین شکم قرار دارد، می ریزد.

ھر کلیه انسان حدود ۱۱ سانتی متر طول و ۶ سانتی متر ضخامت دارد. و وزن تقریبی آن حدود ۱۵۰ گرم است. بافت کلیه شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.

بخش مرکزی ھرمی شکل است. قاعده ھر ھرم به طرف قشر کلیه و رأس آن به طرف مرکز کلیه(لگنچه) است.

بخش قشری کلیه، بخش مرکزی را در برگرفته است و در آن انشعابات سرخرگ ھا، سیاھرگ ھا و قسمت اصلی نفرون ھا دیده می شود.

2

تشکیل ادرار

تشکیل ادرار نتیجه سه پدیده تراوش، بازجذب و ترشح مواد در نفرون هاست. حجم زیادی از مواد موجود در پلاسمای خون، با عبور از گلومرول به درون کپسول بومن تراوش می کند. در دنباله لوله اداری بسیاری از این مواد بازجذب می شوند. بازجذب به صورت فعال و غیرفعال صورت می گیرد. بازجذب از هدر رفتن مواد مفید مانند گلوکز و سدیم جلوگیری می کند. در طول لوله ادراری بعضی مواد مانند یون های هیدروژن و پتاسیم و بعضی داروها مانند پنی سیلین از خون گرفته و به داخل لوله وارد می شوند( ترشح) به این شکل ترکیب نهایی ادرار مشخص می شود.

3

کلیه ها از عوامل مهم تنظیم تعادل اسید – باز در بدن هستند. به این ترتیب که با کم و زیاد کردن دفع هیدروژن و دی کربنات، از اسیدی یا قلیایی شدن خون جلوگیری می کنند.

پس از تشکیل، ادرار توسط نای به مثانه می ریزد و دیواره مثانه کشیده می شود. اگر کشش دیواره مثانه به حد خاصی برسد گیرنده های آن تحریک می شوند و با ارسال پیام های عصبی به نخاع انعکاس تخلیه مثانه را فعال می کنند.

نفرون

واحد عمل یا تصفیه کلیه نفرون نام دارد. تمام اعمال کلیه توسط نفرون صورت می گیرد. ھر نفرون در واقع یک لوله سر بسته و ته باز طویلی است که جدار آن از یک لایه سلول درست شده است. سر نفرون شکل قیف و جسمک کلیوی نام دارد که از یک پرده ی دو لایه خارجی به نام کپسول بومن و کلافه ی مویرگی به نام گلومرول ساخته شده است.

بسیاری از مواد مانند آب، گلوکز، اسیدھای آمینه وارد نفرون می شود اما جداره ی نفرون مواد لازم را دوباره باز جذب می کند این عمل از طریق انتشار و انتقال فعال صورت می گیرد اما مواد زاید و اضافی درون نفرون باقی می ماند که به صورت ادرار وارد لگنچه کلیه می شود. از ھر ۱۰۰ سی سی پلاسمایی که وارد نفرون می شود ۹۹ سی سی آن دوباره بازجذب می شود و فقط ۱ سی سی آن به ادرار تبدیل می شود.

پلاسمای خون تحت تأثیر فشار خون، از صافی کپسول بومن عبور می کند و وارد مجرای آن می شود. این عمل را تراوش می گویند.

 

تعادل آب در بدن

ترکیب خون دائما با خوردن مواد غذایی و دفع مواد تغییر می کند اما این ترکیب نباید از حد معینی خارج شود. اگر تغییر زیاد باشد موجب مرگ سلول ھا می گردد.
کلیه ھا تنظیم محیط داخلی را بر عھده دارند. آب اضافی از طریق ادرار دفع می شود و مواد سمی خون مانند اسید اوریک، آمونیاک از طریق ادرار دفع می شوند.
بنابراین کلیه ھا تنظیم کننده ی محیط داخلی بدن ھستند.

منبع تبیان

 

در زیر ویدئویی توسط گروه زیست آموزان تهیه شده که به صورت تصویری و ساده ساختار کلیه را شرح داده که پیشنهاد مینماییم حتما آن را ملاحظه نمایید:

کلیه انسان

رمز فایل ویدئو کلیه انسان ZISTAMOOZAN میباشد

Verification: 2eb47d17cfb1428b