http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / دانشجو / بخش انگیزشی / تصمیمگیری و هدف گذاری از آنتونی رابینز
تصمیمگیری و هدف گذاری از آنتونی رابینز
تصمیم گیری و هدفگذاری

تصمیمگیری و هدف گذاری از آنتونی رابینز

 

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم… همه ما در اعماق روح خود میخواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، میتوانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم. میتوانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و میتوانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم. آرزوی شما چیست؟ شاید رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است. اگر آرزوی شما عملی میشد وضع امروزی شما چگونه بود؟ اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست؟ کارهایی که گاه گاه انجام میدهیم، ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین کننده ای دارند. پدر همه اعمال ما کدامند؟ چه عملی در نهایت تعیین کننده شخصیت و راه زندگانی ماست؟ پاسخ این پرسش در کدام تصمیم نهفته است. در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده میشود. من بیش از هرچیز اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین میکند شرایط زندگیمان نیست بلکه تصمیمهای ماست.

متن فوق قسمتهای کوتاهی از کتاب فوق العاده جالب و مفید رویای سرنوشت- تصمیمگیری و هدف گذاری از آنتونی رابینز است که میتواند در زندگی هر فرد فوق العاده تاثیرگذار و مهم باشد از این جهت زیست آموزان پیشنهاد دارد این کتاب ۱۰۰ صفحه ای را حتما مطالعه نمایید و روی آن به خوبی تمرکز نمایید.

 

درس های آنتونی رابینز

 

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b