http://addurl.nu Verification: 2eb47d17cfb1428b Your SEO optimized title page contents
آخرین خبرها
خانه / محصولات / تصویری / بسته آموزش پیشبینی ساختار پروتئین و فعالیتهای آن / بسته آموزش پیشبینی ساختار پروتئین و فعالیتهای آن
بسته آموزش پیشبینی ساختار پروتئین و فعالیتهای آن

بسته آموزش پیشبینی ساختار پروتئین و فعالیتهای آن

بسته آموزش پیشبینی ساختار پروتئین و فعالیتهای آن

بررسی ساختار پروتئین مورد نظر ما، پیشبینی ساختار سه بعدی یک پروتئین، تعیین عملکرد یک پروتئین و ویژگیهای متفاوت پروتئین که این پروتئین می تواند شناخته شده باشد یا اینکه پروتئین جدید و ناشناخته باشد. پایگاه داده نیز شرح داده شده و آموزش به صورت ساده و روان و قابل فهم برای همه می باشد.

ساختار سه بعدی

جوابی بنویسید

Verification: 2eb47d17cfb1428b